Föreningen Semibrevis arbetar för att bredda kulturutbudet och främja framförallt barn och ungdomars kulturella och sociala utveckling genom musikutbildning och aktivt musicerande.

Vi arrangerar tävlingar, konserter, masterclass, musikläger och andra kulturarrangemang för föreningens medlemmar och för allmänheten.

Föreningen Semibrevis är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar på ideell grund.