Deltagaravgifter

Ansökan är giltig först när deltagaravgiften har betalats. Ansökan är bindande, avgiften återbetalas ej.

Deadline för deltagaravgifter: 15 april.

Deltagaravgifter för alla solokategorier:

Från 2 april till 15 april
Åldersgrupp A.
Upp till 9 år
700 SEK
Åldersgrupp B.
10 — 12 år
750 SEK
Åldersgrupp C.
13 — 15 år
800 SEK
Åldersgrupp D.
16 — 19 år
850 SEK
Åldersgrupp E.
20 — 26 år
900 SEK

Deltagaravgift för ensemblekategori:

Från 2 april till 15 april
Åldersgrupp 1.
Upp till 13 år
500 SEK/deltagare
Åldersgrupp 2.
14 — 18 år
550 SEK/deltagare
Åldersgrupp 3.
19 — 26 år
600 SEK/deltagare

Deltagaravgift för kategori Ackompanjatör:

Från 2 april till 15 april
500 SEK

Betalningsinformation:

Deltagaravgift betalas till Bankgiro 5091-2104 (Kulturföreningen Semibrevis) V.g. märk insättningen med deltagarens namn, åldersgrupp och tävlingskategori.

Du som är medlem i RUM Stockholm kan få avgiften subventionerad med hälften om du mailar stockholm@rum.se och anger vilken förening du är medlem i. Du ska finnas i RUM:s medlemsregister.

Om du behöver en ackompanjatör

För dig som behöver en ackompanjatör kan vi hjälpa till. Kontakta i så fall organisationskommitten senast 1 april via mail savshinsky@gmail.com. Kostnaden för åldersgrupperna A och B är 500 SEK, för åldersgrupperna C och D är 700 SEK, för åldersgrupp E – 800 SEK. Då ingår en repetition och framträdanden vid tävlingen. Noterna sänds till samma adress före 1 april. Ackompanjatörer betalas kontant vid registreringen.

Officiella ackompanjatörer är Dmitry Tyapkin, Asuka Nakamura och Julia Koydan.

Ansökan