Tävlingens regler

Tävlingskategorierna

 • Piano som huvudinstrument
 • Piano som biinstrument
 • Stråkinstrument (violin, viola, cello, kontrabas)
 • Träblås solo (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon)
 • Pedalharpa
 • Accordion
 • Ensemble
  — Klassisk duo, trio, kvartett, kvintett.
  — Pianoduo
  — Andra instrumentala och vokala ensembler av något slag (Beträffande typer av ensembler kontakta tävlingens organisationskommitté innan du fyller i ansökningsblanketten)
 • Ackompanjatör (endast för ackompanjatörer som ackompanjerar tävlingsdeltagare). Utan åldersgräns

Åldersgrupper / Tidsramar

Åldern gäller den dagen tävlingen börjar.

Solo

Grupp Maximum age Maximum playing time
Grupp A: upp till 9 år upp till 7 min
Grupp B: från 10 — 12 år upp till 10 min
Grupp C: 13 — 15 år upp till 13 min
Grupp D: 16 — 19 år upp till 17 min
Grupp E: 20 — 26 år upp till 20 min

Ensembler:

Grupp Maximum age Maximum playing time
Grupp 1: upp till 13 år upp till 12 min
Grupp 2: 14 — 18 år upp till 16 min
Grupp 3: 19 — 26 år upp till 20 min

Åldersgruppen för ensembler bestäms utifrån genomsnittliga åldern på medlemmarna. I ensembler med 3-14 medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör (pianist), i ensemble med 15 eller fler medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör och dirigent - dirigenten endast som ensembleledare, spelar ej. I övrigt är det förbjudet för lärare och yrkesverksamma musiker att delta i ensembler, vare sig i eller utanför tävlingen. I tveksamma fall ber vi er att kontakta tävlingsledningen.

Tävlingens förlopp

Tävlingens uppspelningarna hålls i två omgångar. Enligt resultaten av första omgången bestäms pristagarna av första, andra och tredje priser samt diplom. Därefter nominerar juryn ett antal förstaprisvinnare till deltagandet i andra omgången, som äger rum under tävlingens sista dag, för att tävla om högsta priset – Grand Prix.  

Juryn består av ledande musiker och musikpedagoger från Sverige, USA, Tyskland, Ryssland, Belgien, Estland, Lettland, Litauen, Norge, Georgien och Finland. Juryns beslut kan ej överklagas.

Avslutningsceremonin ska äga rum den 2 juni.

Repertoarkrav

Valfritt program bestående av minst två och högst fyra musikstycken av olika stilar.

Priser

Utmärkelser till tävlingens deltagare består av diplom och priser av olika slag.

 • Juryn har rätt att utfärda kontantpriser (30 000 SEK i kontanter).
 • 2,000 $ som bidrag till studier vid Long Island Conservatory, New York, USA.
 • Specialpris för bästa framförandet av ett stycke skrivet av en svensk tonsättare.

Arrangören har rätt att dokumentera hela tävlingsprocessen i bild, skrift, video och ljudupptagningar. Arrangören är rättighetsinnehavare till fotografier, skriftligt material, video och ljudupptagningar som görs i samband med tävlingen.