Föreningen Semibrevis arbetar för att bredda kulturutbudet och främja framförallt barn och ungdomars kulturella och sociala utveckling genom musikutbildning och aktivt musicerande.

Vi arrangerar tävlingar, konserter, masterclass, musikläger och andra kulturarrangemang för föreningens medlemmar och för allmänheten.

Föreningen Semibrevis är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar på ideell grund.

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla musikintresserade.

Som medlem i Semibrevis får du:

  • tillfällen att träffa och umgås med andra som delar ditt intresse
  • möjlighet att ta del av våra aktiviteter
  • rabatt på våra evenemang

Föreningen Semibrevis är medlem i RUM – Riksförbundet Unga Musikanter – som är en organisation för barn och ungdomar som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Medlemskapet i Semibrevis innebär att du får möjlighet att vara med i RUMs musik- och kulturaktiviteter.

Kontakt