←Yuehu Zhou

Yufei Pan→


Houfei Zhu

Oboe group C, №158

Date of birth: 10.10.2006
China, Zhejiang
Middle school affiliated to Zhejiang Conservatory of music
Teacher: Xiaorui Yu


• Ch. Colin. Solo de Concours № 2
• A. Vivaldi. Sonata g-moll RV 28
• J. Hummel. Theme and Variations, op. 102


CV download