←Jia

Tõnts→


Yasmin Iskakova

Violin group A, No. 138

Date of birth 6/17/2011
Kazakhstan, Almaty
Author's school of Zhania Aubakirova
Teacher: Bakhytkul Ainakulova
Accompanist: Dariya Bykovskikh

• N. Rimsky-Korsakov. “Perpetuum mobile”
• A. Zhubanov. RomanceCV download