←Chen

Hughes→


Shan He

Piano Solo group C, No. 74

Date of birth 11/17/2006
China , Nanjing
Jinling High School Xianlin Campus
Teacher: Xiao Chen

• W. Mozart. Piano Concerto № 23 A-Dur
• P. Tchaikovsky. Barcarolle
• C. Norton. “Jingo”CV download