←Ekaterina Panina

Long Ching Ryan Yip→


Zixiang Chu

Oboe E, №134

Date of birth: 3.30.2003
China, Shanghai
Zhejiang Conservatory of Music
Teacher: Xiaorui Yu

• R. Schumann. Romance № 1 – “Nicht schnell" from “3 Romances”, op. 94
• R. Schumann. Romance № 3 – “Nicht schnell" from “3 Romances”, op. 94
CV download