←Tamir Konoplianikov

Aleksey Dzyuba→


Yixuan Zhang

Violin A, №58

Date of birth: 6.23.2014
China, Nanchang
Nanchang University Experimental Primary School
Teacher: Hai Ou Meng
Acc. : Nils Hansson Meng

• E. Mollenhauer. “The Boy Paganini”
• Tian Hua Liu. “Merry Eve”
• E. Grieg. “Solveigs Sang”
CV download