←Zijie Xu

Yuxuan Xu→


Tingyue Zheng

Ethnic percussion D, №161

Date of birth: 6.27.2004
China, Shanghai
Shanghai Conservatory of Music
Teacher: Tianqi Luo

• Yidong Wang. “Tambourin chinois”
• Yue Sun. “Drum Fun”


CV download