SIMC

Om tävlingen

Idén att anordna ett nytt musikevenemang i Stockholm, som kombinerar ett professionellt förhållningssätt med betoning på demokrati och tillgänglighet för de flesta unga musikentusiaster på alla stadier av musikutbildningen, växte fram i slutet av 2009. Ursprungs idén är från pianisten Galina Ehrngren och violinisten Anna Sundin — lärare på musikskolan Maestroakademin, samt grundaren och huvudarrangören av International Savshinsky-tävlingen i St. Petersburg, Dmitry Mikhaylov. Initiativet stöddes av statliga organisationer i Sverige — RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), KMH (Kungliga Musikhögskolan), samt Herzen Universitet och St Petersburgs Rimsky-Korsakov Statliga Konservatorium i Ryssland.
Huvudplatsen för tävlingen var Historiska museet i Stockholm. På grund av det stora antalet deltagare och det begränsade antalet dagar hölls parallella auditions i konserthusen på två stora musikskolor i centrum — Adolf Fredriks Musikklasser och Södra Latins gymnasium. I tävlingens jury ingick professorer och lärare från Stockholm och St. Petersburgs konservatorier, såväl som andra högre och sekundära utbildningsinstitutioner i Sverige, Österrike, Tyskland, Finland, Serbien, Estland, Litauen, Belgien, Nederländerna, Ryssland och USA.

Den första tävlingen, som hölls i mitten av maj 2010, lockade cirka 300 artister, och sedan dess har den hållits regelbundet. Under olika år nådde antalet deltagare mer än 700, och tävlingens geografi omfattade mer än 40 länder.
En av SIMC:s viktiga utmärkande drag var och förblir den snäva specialiseringen av juryuppdrag - pianister utvärderar pianister, violinister utvärderar violinister och så vidare i alla kategorier.

Fram till 2020 består tävlingen endast av liveauditioner. 2021, på grund av covid-19-pandemin, beslutades det att hålla tävlingen på distans, baserat på videoinspelningar som deltagare skickade in tillsammans med sina ansökningar. Arrangörerna satte upp uppgiften att upprätthålla höga professionella standarder för "live"-evenemanget, att behöva byta till ett onlineformat. Idén visade sig vara intressant och produktiv — de åttonde och nionde tävlingarna (2021 och 2022) samlade ett stort antal deltagare och avslöjade många nya talanger från avlägsna regioner från Sverige, som Kina, Thailand, Australien och Nya Zeeland.

Bland SIMC:s samarbetspartners under olika år fanns Nacka Musikskola, Kulturföreningen Semibrevis, RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), Historiska Museet (Stockholm), Yamaha Piano Center, KMH, Södra Latins gymnasium, Adolf Fredriks musikklasser, Herzen Universitet och St Petersburgs Rimsky-Korsakov Statliga Konservatorium.

Den kommande X SIMC kommer att äga rum i juni 2023 för första gången i två format: från 3—6 juni personligen och från 3—30 juni online. Båda formaten hålls som separata evenemang.