SIMC

Deltagaravgifter

För alla solokategorier:

Till och med 15 marsFrån 16 mars till 15 april Från 16 april till 15 maj
Åldersgrupp A. Upp till 9 år 500 SEK600 SEK700 SEK
Åldersgrupp B. Upp till 12 år550 SEK650 SEK750 SEK
Åldersgrupp C. Upp till 15 år600 SEK700 SEK800 SEK
Åldersgrupp D. Upp till 19 år650 SEK750 SEK850 SEK
Åldersgrupp E. Upp till 26 år700 SEK800 SEK900 SEK
Åldersgrupp F. Upp till 35 år700 SEK800 SEK900 SEK

Deltagaravgift för ensemblekategori::

Till och med 15 marsFrån 16 mars till 15 april Från 16 april till 15 maj
Åldersgrupp 1. Upp till 13 år300 SEK / deltagare400 SEK / deltagare500 SEK / deltagare
Åldersgrupp 2. Upp till 18 år350 SEK / deltagare450 SEK / deltagare550 SEK / deltagare
Åldersgrupp 3. Upp till 26 år400 SEK / deltagare500 SEK / deltagare600 SEK / deltagare
Åldersgrupp 4. Upp till 35 år400 SEK / deltagare500 SEK / deltagare600 SEK / deltagare

Deltagaravgift för kategori Ackompanjatör:

Till och med 15 marsFrån 16 mars till 15 april Från 16 april till 15 maj
400 SEK500 SEK600 SEK

Ansökan är giltig först när deltagaravgiften har betalats. Ansökan är bindande, avgiften återbetalas ej.   

Deadline för deltagaravgifter: 15 maj.    

Du, som är medlem i RUM Stockholm, kan få avgiften subventionerad med hälften om du mailar helena.martinsson@rum.se och anger vilken förening du är medlem i. Du ska finnas i RUM:s medlemsregister.    

 Betalningsinformation: 

Deltagaravgift betalas till Bankgiro 5091-2104 (Kulturföreningen Semibrevis)  V.g. märk insättningen med deltagarens namn, åldersgrupp och tävlingskategori.