SIMC

Tävlingens regler

Tävlingskategorierna

 • Piano som huvudinstrument
 • Piano som biinstrument
 • Stråkinstrument: fiol, viola, cello, kontrabas
 • Träblåsinstrument: flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon
 • Blekblåsinstrument: valthorn, trumpet, trombon, tuba, saxhorn
 • Pedalharpa
 • Ackordeon
 • • Ensemble (varje underkategori bedöms separat):
  — Klassisk duo, trio, kvartett, kvintett
  — Pianoduo 
  — Andra instrumentala och vokala ensembler av något slag (beträffande typer av ensembler kontakta tävlingens organisationskommittén innan du fyller i ansökningsblanketten) 
  — barn- och ungdomsorkestrar (symfoniska, kammar-, blås-, folkmusikinstrument)
 • Ackompanjatör (ingen åldersgräns)

Åldersgrupper / Tidsramar

Åldern gäller den dagen då tävlingen börjar.

Solo

Grupp A:upp till 9 årupp till 9 minuter
Grupp B:upp till 12 årupp till 15 minuter
Grupp C:upp till 15 årupp till 20 minuter
Grupp D:upp till 19 årupp till 25 minuter
Grupp E:upp till 26 årupp till 30 minuter
Grupp F:upp till 35 årupp till 30 minuter

Ensembler:

Grupp 1:upp till 13 årupp till 15 min
Grupp 2:upp till 18 årupp till 20 min
Grupp 3:upp till 26 årupp till 30 min
Grupp 4:upp till 35 årupp till 30 min

Åldersgruppen för ensembler/orkestrar bestäms utifrån medlemmarnas genomsnittliga ålder. I ensembler med 3-14 medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör (pianist), i ensembler/orkestrar med 15 eller fler medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör och dirigent - dirigenten endast som ensembleledare, spelar ej. I övrigt är det inte tillåtet för lärare och yrkesverksamma musiker att delta i ensembler, vare sig i eller utanför tävlingen. I tveksamma fall ber vi er att kontakta tävlingsledningen.

Tävlingens förlopp

Tävlingen hålls i tre omgångar, där juryn granskar de videor som deltagarna skickat i form av YouTube-länkar (se avsnittet "YouTube-inspelningar"). Videoinspelningen får inte vara äldre än 12 månader före tävlingen.

1. Den första omgången är en kvalificeringsomgång. Den ses av en reducerad jurygrupp, som avgör vilka deltagare går vidare till andra omgången. Deltagare, som inte går vidare till andra omgången, får ett intyg om deltagandet i tävlingen.

2. Bidragen, som har gått vidare till andra omgången, ses av hela juryn uppdelad i specialiserade grupper bestående av minst fem personer. Länkarna till videorna från deltagarna i den andra omgången publiceras på deras personliga sidor på tävlingens hemsida. Juryn utser vinnare av första, andra, tredje och fjärde priser samt mottagare av diplom.

3. I den tredje och sista omgången deltar endast förstapristagarna. Organisationskommittén publicerar ett urval av de vinnande bidragen från varje kategori och åldersgrupp. Videon ses av representanter för juryn från varje kategori, och var och en av dem röstar på en av deltagarna, oavsett instrument. Grand Prix delas ut om en av deltagarna får 50 eller fler procent av rösterna.

Diplom och certifikat skickas till alla deltagare i form av skannade dokument till den mailadressen som anges i ansökan.

Juryn består av ledande musiker och musikpedagoger från Sverige, USA, Tyskland, Ryssland, Belgien, Estland, Österrike, Lettland, Georgien, Litauen, Norge och Finland. Juryns beslut kan ej överklagas. 

Repertoarkrav 

Valfritt program bestående av minst två och högst fyra musikstycken av olika epoker. 

Priser

Alla deltagare får priser, diplom och certifikat.

Särskilda priser

Juryn har rätt att utfärda:

 • Kontantpriser för vinnarna i grupp E och F solo och grupp 3 och 4 ensembler (prisfond - 50 000 SEK)
 • Pris för bästa uppförande av ett verk av en svensk kompositör.