SIMC

Över 3 000 deltagare sedan 2010

SIMC är en årligen återkommande tävling för barn och ungdomar som brinner för klassisk musik. Sedan starten har tävlingen lockat unga musiker från mer än 40 länder.

Mer än 50 jurymedlemmar

Juryn består av ledande professorer och pedagoger från Sverige, USA, Tyskland, Belgien, Ryssland, Estland, Litauen, Lettland, Norge, Finland, Österrike och Kina.

Online — enkelt deltagande och obegränsad publik

Du kan delta i tävlingen online genom att skicka oss en länk till dina inspelade framträdanden. Ditt framträdande kommer att publiceras på personlig sida på tävlingens hemsida och utvärderas av den professionella juryn. Vinnarna tilldelas pristagares diplom för 1:a, 2:a och 3:e priset, och alla tävlande får deltagandebevis

Masterclasses och feedback

Under tävlingen och efter den kan ni få feedback och rekommendationer från jurymedlemmarna, vi anordnar även onlinemästarklasser för intresserade.

Tävlingen stöds av: